חיפוש מדדי שירות

טקסט חופשי
מחלקה
אגף
נושא אגף מחלקה זמן
אבני שפה חסרות / שבורותאחזקת כבישים ומדרכותאחזקה כללי שפ"ע- ארז יעקובי10 ימים
אבק / בוץ בעקבות עבודות ביצועאגף תחבורה ופיתוח תשתיותמחלקת דרכים2 ימים
אזעקה במוסד חינוכי פועלתאחזקה חינוךשרותי אחזקה ושרתים (בדק בית)שעתיים
אחזקת כלב באופן הגורם למטרדשרותי בריאות הציבורשרות וטרינרי21 ימים
אחזקת פסי האטהאחזקת כבישים ומדרכותאחזקת כבישים ומדרכותיום אחד
אחסון חפצים במקלט / אשפה ולכלוך במקלטאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפה10 ימים
אי גידור אתרי בנייהאגף רישוי ופקוחפקוח על הבניהיום אחד
אי השלמת עבודות - דרכיםאגף תחבורה ופיתוח תשתיותמחלקת דרכים7 ימים
אי השלמת עבודות - מאוראגף שפור פני העירמחלקת המאור3 ימים
אי מסירה של ת. מדידהאגף רישוי ופקוחפקוח על הבניה14 ימים
אי מסירת טופס אאגף רישוי ופקוחפקוח על הבניה14 ימים
אי מסירת טופס באגף רישוי ופקוחפקוח על הבניה14 ימים
אי עמידה בתנאי ההיתראגף רישוי ופקוחפקוח על הבניה14 ימים
אי ציות לגזר דיןאגף רישוי ופקוחפקוח על הבניה14 ימים
אי שילוט אתר הבניהאגף רישוי ופקוחפקוח על הבניה14 ימים
אירוע חומ"ר חומ"סהנהלת מינהל תכנוןאיכות הסביבה3 ימים
אכלוס ללא תעודת גמראגף רישוי ופקוחפקוח על הבניה14 ימים
אלימות במשפחהאגף רווחההנהלת אגף רווחה4 שעות
אספלט חסראחזקת כבישים ומדרכותאחזקת כבישים ומדרכות21 ימים
ארון חשמל פתוחאגף שפור פני העירמחלקת המאורשעתיים
אשפה - גרוטאות /מקרר/מכונת כביסהאגף תברואהמחלקת ניקיון8 ימים
אשפה - לא פינו אשפהאגף תברואהמחלקת ניקיוןיום אחד
אשפה - מסביב למכולה/מיכל אשפהאגף תברואהמחלקת ניקיוןיום אחד
אתר העבודה הופעל בשבתאגף תחבורה ופיתוח תשתיותמחלקת דרכיםשעה
אתר העבודה הרס את הגינה הציבוריתאגף תחבורה ופיתוח תשתיותמחלקת דרכים2 ימים
בור בכביש אספלטאחזקת כבישים ומדרכותאחזקת כבישים ומדרכות14 ימים
בור בכביש ( שנגרם במהלך הביצוע )אגף תחבורה ופיתוח תשתיותמחלקת דרכיםשעתיים
בטיחות / סכנה במוסד חינוכיאחזקה חינוךשרותי אחזקה ושרתים (בדק בית)שעתיים
בטיחות/ סכנה במוסד חינוכיאחזקה חינוךשרותי אחזקה ושרתים (בדק בית)שעתיים
בית ללא מספר מואראגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפה30 ימים
בנייה בסטיה מהיתראגף רישוי ופקוחפקוח על הבניה10 ימים
בנייה ללא היתראגף רישוי ופקוחפקוח על הבניה7 ימים
בנית גג רעפיםאגף רישוי ופקוחפקוח על הבניה10 ימים
בעיית בתאורה בתחנת אוטובוס-נדרש לרשום מספר תחנהאגף תחבורה ופיתוח תשתיותתחבורה ציבורית5 ימים
בעל חיים פצוע/ חולה/ לכודשרותי בריאות הציבורשרות וטרינרי4 שעות
בעל חיים גדול משוטט (סוס/חמור)שרותי בריאות הציבורשרות וטרינרישעתיים
בעל חיים שנשךשרותי בריאות הציבורשרות וטרינרי3 שעות
בעל חיים תוקפנישרותי בריאות הציבורשרות וטרינרי4 שעות
בקרת כניסות מחסומים - מחסום לא עובדאגף תחבורה ופיתוח תשתיותמרכז לניהול תנועה ים - מנת"י8 שעות
בקרת כניסות מחסומים- מחסום שבוראגף תחבורה ופיתוח תשתיותמרכז לניהול תנועה ים - מנת"י8 שעות
ברזייה מקולקלתשיפור פני העיר - גננותהמחלקה לגננות5 ימים
ברזייה נוזלתשיפור פני העיר - גננותהמחלקה לגננותשעתיים
בש"צ - השלמת חומרים מתכלים. ניקיון ( נייר טואלט)אגף תברואהבתי שימוש ציבורים4 שעות
בש"צ - שבר זכוכית / מנגנון סגירת נעילת דלתאגף תברואהבתי שימוש ציבורים4 שעות
בש"צ - שרותים סגוריםאגף תברואהבתי שימוש ציבורים4 שעות
בש"צ - תקלה בטיחותית בחשמלאגף תברואהבתי שימוש ציבורים4 שעות
גג מסוכןאגף רישוי ופקוחמבנים מסוכנים12 שעות
גג סככת אוטובוס שבוראגף תחבורה ופיתוח תשתיותמרכז לניהול תנועה ים - מנת"י21 ימים
גדם במדרכהשיפור פני העיר - גננותהמחלקה לגננות3 ימים
גדר בטחון פרוצה\שבורהאחזקה חינוךשרותי אחזקה ושרתים (בדק בית)5 ימים
גדר אבן נהרסהאחזקת כבישים ומדרכותאחזקה כללי שפ"ע- ארז יעקובי10 ימים
גדר אתר בניה / פרוצהאגף שפור פני העירבטיחות בדרכיםשעה
גדר בטיחות נפלה\שבורה\פרוצהאגף שפור פני העירבטיחות בדרכיםשעה
גדר ברזל נהרסהאחזקת כבישים ומדרכותמזרח ירושלים , איימן10 ימים
גדר מתכת בגן שבורהשיפור פני העיר - גננותהמחלקה לגננות7 ימים
גדר שבורה באתר הביצועאגף תחבורה ופיתוח תשתיותמחלקת דרכיםשעתיים
גדרות- גדר ברזל נהרסהאחזקת כבישים ומדרכותאחזקת כבישים ומדרכות20 ימים
גדרות הפרדה – נפלה / נשברהאגף שפור פני העירבטיחות בדרכים14 ימים
גידור מגרשאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפה36 ימים
גינה ציבורית מלוכלכתשיפור פני העיר - גננותהמחלקה לגננות2 ימים
גניבת חשמל עירוניאגף שפור פני העירמחלקת המאוריום אחד
גרוטאות רכב-חיוב בעלים בסילוק גרוטאות שננטשואגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפה36 ימים
גרוטאות רכב-סילוק רכב נטושאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפה90 ימים
גרימת נזק לרכוש עירוניאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפה7 ימים
גרירה וחילוץאגף תחבורה ופיתוח תשתיותמרכז לניהול תנועה ים - מנת"י3 שעות
גרפיטי- סיסמאות וציורי כתובות נאצה / אישיים על הקיראחזקת כבישים ומדרכותאחזקה גרפיטי – שם טוב רזיאל2 ימים
דגל תחנת אוטובוס נפל וחסראגף שפור פני העירבטיחות בדרכים7 ימים
דגלים- דגלים מלוכלכים/קרועים/הסרת דגליםאחזקת כבישים ומדרכותאחזקה כללי שפ"ע- ארז יעקובי7 ימים
דופן סככת אוטובוס שבורהאגף תחבורה ופיתוח תשתיותתחבורה ציבורית14 ימים
דופן פרסום בסככת אוטובוס שבורהאגף תחבורה ופיתוח תשתיותתחבורה ציבורית14 ימים
דחסנית - לא תקינה (השייכת לעיריה)אגף תברואהנפת מכולות - אגף תברואה 2 ימים
דחסנית - מלאהאגף תברואהנפת מכולות - אגף תברואה 2 ימים
הדבקת מודעות ללא אישור מהעיריהאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפה3 ימים
הדברת מזיקים - זבוביםאגף תברואההדברת מזיקים3 ימים
הדברת מזיקים - חולדותאגף תברואההדברת מזיקים5 ימים
הדברת מזיקים - יתוש נמר אסיאתיאגף תברואההדברת מזיקים3 ימים
הדברת מזיקים - דבוריםאגף תברואההדברת מזיקים2 ימים
הדברת מזיקים - חרקיםאגף תברואההדברת מזיקים3 ימים
הדברת מזיקים - יתוש זבוב החולאגף תברואההדברת מזיקים5 ימים
הדברת מזיקים - יתושיםאגף תברואההדברת מזיקים3 ימים
הדברת מזיקים - נמליםאגף תברואההדברת מזיקים3 ימים
הדברת מזיקים - נמלת האשאגף תברואההדברת מזיקים2 ימים
הדברת מזיקים - פרעושיםאגף תברואההדברת מזיקים3 ימים
הדברת מזיקים - צרעותאגף תברואההדברת מזיקים3 ימים
הדברת מזיקים - רב רגלאגף תברואההדברת מזיקים4 ימים
הדברת מזיקים - תיקנים/גוקיםאגף תברואההדברת מזיקים3 ימים
הובלת סלעיםשיפור פני העיר - גננותהמחלקה לגננות7 ימים
הובלת פסולת מרחב ללא יריעהאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפהשעתיים
הועבר לטיפול מחלקהאגף רישוי ופקוחפקוח על הבניה10 ימים
הורדת קיר תומך - נושא/עמוד/תקרהאגף רישוי ופקוחמבנים מסוכנים8 שעות
הזמנת טרקטור/מחפירוןשיפור פני העיר - גננותהמחלקה לגננות7 ימים
החזקת ביתן אשפהאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפה30 ימים
החזקת מוצר טבק ו/או כלי לעישונואגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפהשעתיים
הכנסת פסולת בנין למיכלאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפהשעתיים
הנחת אשפה מחוץ למיכלאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפהשעתיים
הנחת מכשול ברחובאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפהשעתיים
הנחת מכשול ברחוב - קופות צדקהאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפה40 ימים
הנחת שולחנות וכסאות ברחובאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפהשעתיים
הסבת דוח חניהאגף לשירותי חניהאכיפת חניה21 ימים
העתקת עמוד/פנסאגף שפור פני העירמחלקת המאור14 ימים
הפעלת מזרקותשיפור פני העיר - גננותהמחלקה לגננות5 ימים
הפרעה לנגישות נכים ברחבת הערכות-נדרש לרשום מספר תחנהאגף תחבורה ופיתוח תשתיותתחבורה ציבורית60 ימים
הפרת צו הפסקת עבודהאגף רישוי ופקוחפקוח על הבניה10 ימים
הפרת צו הפסקת עבודות ומניעת פעולותאגף רישוי ופקוחפקוח על הבניהיום אחד
הצבת שלט ברחוב\סימון בצבעאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפה36 ימים
הצפות/ שריפות/ התמוטטות בתיםאגף רווחההנהלת אגף רווחה4 שעות
השארת בעל חיים במקום ציבוריאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפהיום אחד
השלכת אשפה או מזון למקום פרטי/ ציבוריאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפהשעתיים
השלכת פסולת בנייה עפר, אבנים או מרכבאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפהשעתיים
השלכת פסולת ברשות הרבים מרכב מסחריאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפהשעתיים
השקיה נדרשתשיפור פני העיר - גננותהמחלקה לגננות2 ימים
התמכרויות (הימור, סמים, אלכוהול)אגף רווחההנהלת אגף רווחה4 שעות
התקנת מתקני עגינה לדו גלגליאגף לשירותי חניההסדרי חניה וחניונים10 ימים
התקנת עמודונים לחסימת חנייה על מדרכהאגף לשירותי חניהלשכת המנהל - אגף לשירותי חניה 10 ימים
התקנת שלט ללא אישור- התקנת שלט בחזית העסק,בית ללא רשיוןאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפה14 ימים
זיהום אוויר- כלליהנהלת מינהל תכנוןאיכות הסביבה30 ימים
זיהום אויר - מטרדי ריח ועשן מבתי עסקאגף לקידום עסקיםאכיפה ובקרת עסקים14 ימים
זיהום ולכלוך מקום ציבוריאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפה7 ימים
זרוע רמזור נפגעה ונוטה ליפולאגף תחבורה ופיתוח תשתיותמרכז לניהול תנועה ים - מנת"י8 שעות
חומרים מסוכניםהנהלת מינהל תכנוןאיכות הסביבה10 ימים
חוסר באמצעי בטיחותאגף תחבורה ופיתוח תשתיותמרכז לניהול תנועה ים - מנת"י14 ימים
חוסר שקיות במתקן לאיסוף גלילים (שקי קקי)שיפור פני העיר - גננותהמחלקה לגננות5 ימים
חידוש או סימון צבע כחול לבן ד-20אגף לשירותי חניההסדרי חניה וחניונים5 ימים
חידוש סימון מעבר חצייה לא מרומזראגף שפור פני העירבטיחות בדרכים7 ימים
חידוש צביעת חניה אסורהאגף שפור פני העירבטיחות בדרכים14 ימים
חידוש צבע שפת מדרכה אדום צהוב-נדרש לרשום מספר תחנהאגף תחבורה ופיתוח תשתיותתחבורה ציבורית21 ימים
חיית בר משוטטתשרותי בריאות הציבורשרות וטרינרי3 שעות
חירום- דר רחובאגף רווחההנהלת אגף רווחה4 שעות
חירום וסכנות לציבוראגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפהיום אחד
חירום- שריפהאגף רווחההנהלת אגף רווחה4 שעות
חנייה אסורה (אדום, לבן) - אין עצירהאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפהשעתיים
חנייה על מדרכהאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפהשעתיים
חניית אוטובוס בחניה אסורהאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפהשעתיים
חניית נכים- ביטול חניית נכהאגף שפור פני העירבטיחות בדרכים3 ימים
חניית נכים- הסרת/התקנת שלטאגף שפור פני העירבטיחות בדרכים3 ימים
חניית נכים- העתקת חניית נכהאגף שפור פני העירבטיחות בדרכים3 ימים
חניית נכים- הצבה חדשהאגף שפור פני העירבטיחות בדרכים3 ימים
חניית נכים- חידוש סימון חניה לנכהאגף שפור פני העירבטיחות בדרכים5 ימים
חניית נכים- שינוי מספר רכב בתמרור לנכהאגף שפור פני העירבטיחות בדרכים3 ימים
חניית נכים- תמרור לנכה נפלאגף שפור פני העירבטיחות בדרכים3 ימים
חניית רכב במקום המיועד לנכהאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפהשעתיים
חניית רכב על מעבר חצייהאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפהשעתיים
חסימה של מכולת אשפה /חסימת כניסה לחנייהאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפהשעתיים
חסר בארגז חול / אדמת גןשיפור פני העיר - גננותהמחלקה לגננות7 ימים
חסר גדר באתר הביצועאגף תחבורה ופיתוח תשתיותמחלקת דרכיםשעתיים
חסר דגל לתחנת אוטובוס (תמרור 505)-נדרש לרשום מספר תחנהאגף תחבורה ופיתוח תשתיותתחבורה ציבורית21 ימים
חסר שילוט/מספרי קווים על דגל קיים בתחנת אוטובוס-נדרש לרשום מספר תחנהאגף תחבורה ופיתוח תשתיותתחבורה ציבורית21 ימים
חסר תמרור לעבודות ביצועאגף תחבורה ופיתוח תשתיותמחלקת דרכיםשעתיים
חפירה מסוכנתאגף רישוי ופקוחמבנים מסוכנים12 שעות
חפירת שטח מילויאגף רישוי ופקוחפקוח על הבניה10 ימים
חריגה לא הוסרהאגף רישוי ופקוחפקוח על הבניה10 ימים
חריגה מתקנה ט"זאגף רישוי ופקוחפקוח על הבניה10 ימים
חשד למבנה מסוכן : קיר / גדר/ עמוד / תקרה/ מרפסתאגף רישוי ופקוחמבנים מסוכנים12 שעות
חשש לבור מסוכןאגף רישוי ופקוחמבנים מסוכנים12 שעות
חתול במקום סגורשרותי בריאות הציבורשרות וטרינרי4 שעות
חתולה המליטה גוריםשרותי בריאות הציבורשרות וטרינרי4 שעות
טוואי תהלוכה בעץ האורן / תולעיםשיפור פני העיר - גננותהמחלקה לגננות3 ימים
טיאוט כביש (מכני)אגף תברואהנפת טיאוט - אגף תברואה יום אחד
טיח נפל מהתקרהאגף רישוי ופקוחמבנים מסוכנים12 שעות
טיפול ראשוניאגף רישוי ופקוחמבנים מסוכנים10 ימים
כביש משובש - מרוצףאחזקת כבישים ומדרכותאחזקה כללי שפ"ע- ארז יעקובי7 ימים
כביש משובש -אספלטאחזקת כבישים ומדרכותאחזקת כבישים ומדרכות7 ימים
כבל רשת עלית נמוךאגף שפור פני העירמחלקת המאורשעתיים
כבל רשת עלית קרועאגף שפור פני העירמחלקת המאורשעתיים
כלב במקום סגורשרותי בריאות הציבורשרות וטרינרי4 שעות
כלב ללא רצועה/ ללא זמםשרותי בריאות הציבורשרות וטרינרי3 שעות
כלב משוטטשרותי בריאות הציבורשרות וטרינרי4 שעות
כריתה/ עקירת-עץ ללא רשיוןשיפור פני העיר - גננותהמחלקה לגננות3 שעות
כריתת עץ עם רישיוןשיפור פני העיר - גננותהמחלקה לגננות24 ימים
לא ניתן להוציא ת.גמראגף רישוי ופקוחפקוח על הבניה10 ימים
לוח מודעות- לוח מודעות דרוש החלפה ו/או תיקון בסיס קורה/ניקיוןאחזקת כבישים ומדרכותמזרח ירושלים , איימן7 ימים
ליקוי באבני שפת מדרכה בתחום תחנת האוטובוס-נדרש לרשום מספר תחנהאגף תחבורה ופיתוח תשתיותתחבורה ציבורית30 ימים
מגרש חשוךאגף שפור פני העירמחלקת המאור7 ימים
מדרגות- מדרגות שבורות במעבר ציבוריאחזקת כבישים ומדרכותאחזקה כללי שפ"ע- ארז יעקובי15 ימים
מדרגות שבורות ( נגרם במהלך הביצוע )אגף תחבורה ופיתוח תשתיותמחלקת דרכים2 ימים
מדרכה משובשת- אספלטאחזקת כבישים ומדרכותאחזקת כבישים ומדרכות6 ימים
מדרכה משובשת- מרוצפתאחזקת כבישים ומדרכותאחזקה כללי שפ"ע- ארז יעקובי7 ימים
מופע רמזור קצראגף תחבורה ופיתוח תשתיותמרכז לניהול תנועה ים - מנת"י60 ימים
מחזור - מתקן מחזור קרטונים מלאאגף תברואהנפת מכולות - אגף תברואה 3 ימים
מחזור - מתקן לא בטיחותי ( לא מקובע)אגף תברואהנפת מכולות - אגף תברואה יום אחד
מחזור - מתקן מחזור בגדים מלאאגף תברואהנפת מכולות - אגף תברואה 2 ימים
מחזור - מתקן מחזור בקבוקים מלאאגף תברואהנפת מכולות - אגף תברואה 3 ימים
מחזור - מתקן מחזור נייר מלאאגף תברואהנפת מכולות - אגף תברואה 3 ימים
מחזור - מתקן מיחזור של מכלי איסוף זכוכית מלאאגף תברואהנפת מכולות - אגף תברואה 3 ימים
מחזור - תקלה / אחזקה במתקן איסוף למחזוראגף תברואהנפת מכולות - אגף תברואה 21 ימים
מידע- חניהאגף לשירותי חניהאכיפת חניה21 ימים
מידע שגוי בשלט אלקטרוני-נדרש לרשום מספר תחנהאגף תחבורה ופיתוח תשתיותתחבורה ציבורית21 ימים
מיכל אשפה שבוראגף תברואהמחלקת ניקיון20 ימים
מכולה - לא הוחזרה למקומהאגף תברואהמחלקת ניקיון2 ימים
מכולה - מיקום המכולה מהווה מפגע בטיחותיאגף תברואהמחלקת ניקיון4 שעות
מכולה- פתח פתוח במיכל אשפה מוטמןאגף תברואהמחלקת ניקיון4 שעות
מכסה עמוד פתוח/חסר/נפלאגף שפור פני העירמחלקת המאורשעתיים
מכסה פנס פתוחאגף שפור פני העירמחלקת המאורשעתיים
מכשול / מפגע בטיחותי בתחום מוסד חינוךאחזקה חינוךשרותי אחזקה ושרתים (בדק בית)2 ימים
מכשול אחר במרחב הציבוריאגף שפור פני העירבטיחות בדרכיםשעה
מכשול בתווי כביש ומדרכהאגף שפור פני העירבטיחות בדרכיםשעה
מכשול\מפגע בטיחותי בתחום מוסד חינוךאחזקה חינוךשרותי אחזקה ושרתים (בדק בית)2 ימים
מכשולים מסוכנים בגינה ציבוריתשיפור פני העיר - גננותהמחלקה לגננות3 שעות
מכשולים שונים- ברזל בולטאחזקת כבישים ומדרכותמזרח ירושלים , איימן3 ימים
מכשולים שונים- גושי בטון\ מלט בכביש\מדרכהאחזקת כבישים ומדרכותאחזקת כבישים ומדרכות3 ימים
מכשולים שונים- חיבור גשראגף תחבורה ופיתוח תשתיותמחלקת דרכיםיום אחד
מכשולים שונים- שיפוע הפוך כביש/מדרכה הגורם להצטברות מיםאחזקת כבישים ומדרכותאחזקת כבישים ומדרכותיום אחד
מכתב הערכה לראש העירמינהל כללי -יח מטהלשכת ראש העיר21 ימים
מלט על כביש ( נשפך במהלך הביצוע )אגף תחבורה ופיתוח תשתיותמחלקת דרכיםשעתיים
מלכודת לחיות מלאהשרותי בריאות הציבורשרות וטרינרי4 שעות
ממתין לתצהיר מהנדס/ הסרת הסכנה ע"י הלקוחאגף רישוי ופקוחמבנים מסוכנים10 ימים
מנהול ללא מכסהאגף שפור פני העירמחלקת המאורשעתיים
מנהול פתוח ללא מכסה (ביוב, מאור, רמזוריםאגף שפור פני העירבטיחות בדרכיםשעה
מנהול של תשתית רמזורים /בקרה פתוח או שבוראגף תחבורה ופיתוח תשתיותמרכז לניהול תנועה ים - מנת"י8 שעות
מנורה של פנס רמזור לא דולקתאגף תחבורה ופיתוח תשתיותמרכז לניהול תנועה ים - מנת"י8 שעות
מניעת רעשאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפהשעתיים
מס' כלבים משוטטיםשרותי בריאות הציבורשרות וטרינרי3 ימים
מסעדי יד- מסעדי יד שבורים במעבר ציבורי/צביעת מסעדי ידאחזקת כבישים ומדרכותמזרח ירושלים , איימןיום אחד
מספר פנסים לא דולקיםאגף שפור פני העירמחלקת המאור2 ימים
מעקה בטיחות נפלאגף שפור פני העירבטיחות בדרכים14 ימים
מערכת שמע לעיוורים לא תקינהאגף תחבורה ופיתוח תשתיותמרכז לניהול תנועה ים - מנת"ייום אחד
מפגע בטיחותי בפרויקט מוריהמוריהחוץ ארגוני - מוריהשעתיים
מפגע בפרויקט מוריהמוריהחוץ ארגוני - מוריה2 ימים
מפגע בתמרור חניה מוסדרתאגף לשירותי חניההסדרי חניה וחניונים4 ימים
מקרר על המדרכה/שביל/כביש- פירוקאגף שפור פני העירבטיחות בדרכיםשעתיים
מרפסת /גדר/תקרה התמוטטהאגף רישוי ופקוחמבנים מסוכנים5 שעות
מרתוןמוקד עירוניסטודנטים מוקד עירונייום אחד
משטח גומי קרוע בגן ציבורישיפור פני העיר - גננותהמחלקה לגננות24 ימים
מתקן שבור בגן ציבורישיפור פני העיר - גננותהמחלקה לגננות24 ימים
מתקני כושר לא תקיניםאגף ספורטהנהלת אגף הספורט3 ימים
נגישות נכים - הנמכת מדרכה במעבר חצייהאחזקת כבישים ומדרכותאחזקה כללי שפ"ע- ארז יעקובי3 ימים
נורה מהבהבתאגף שפור פני העירמחלקת המאור7 ימים
נזק למתקן במגרש ספורט עירוניאגף ספורטהנהלת אגף הספורט7 ימים
נזק למתקן/ עמודאגף שפור פני העירמחלקת המאור7 ימים
ניסיון לירוןהנהלת מינהל תכנוןאדריכל ראשי3 ימים
ניצוצות בעמוד/פנסאגף שפור פני העירמחלקת המאורשעתיים
ניקוזים- תיקון/ ניקוי / אחזקת רשת ניקוזאחזקת כבישים ומדרכותאחזקת כבישים ומדרכות24 ימים
ניקיון - לא טאטוא את הרחוב /שטח ציבוריאגף תברואהמחלקת ניקיון3 ימים
ניקיון - פסולת גזםאגף תברואהמחלקת ניקיון8 ימים
ניקיון - פתח אחזקה פתוח במיכל מוטמןאגף תברואהמחלקת ניקיון4 שעות
ניקיון - שביל/ מעבר/ מדרגותאגף תברואהמחלקת ניקיון10 ימים
ניקיון - תיאום פינוי גזםאגף תברואהמחלקת ניקיוןיום אחד
ניקיון -מעבר ציבוריאגף תברואהמחלקת ניקיון10 ימים
ניקיון פגראגף תברואהמחלקת ניקיון4 שעות
נסיון ניתובאגף שפור פני העירהנהלת האגף - אגף שפור פני העיר 10 ימים
נערים ונערות במצוקהאגף רווחההנהלת אגף רווחה4 שעות
נראות פנסים ועמודיםאגף תחבורה ופיתוח תשתיותמרכז לניהול תנועה ים - מנת"י3 ימים
נשירת אבנים מקיר הבניין/הגדראגף רישוי ופקוחמבנים מסוכנים12 שעות
סגירת מרפסתאגף רישוי ופקוחפקוח על הבניה10 ימים
סדקים בקירות הבית/גדראגף רישוי ופקוחמבנים מסוכנים12 שעות
סוגיות אסבסטהנהלת מינהל תכנוןאיכות הסביבה10 ימים
סולר על כביש ( נגרם במהלך ביצוע )אגף תחבורה ופיתוח תשתיותמחלקת דרכיםשעתיים
סופגי אנרגיה (אחזקה)אגף שפור פני העירבטיחות בדרכים12 ימים
סימון כבישים (חידוש)אגף שפור פני העירבטיחות בדרכים12 ימים
סככת אוטובוס מלוכלכת / מלאה במדבקות-נדרש לרשום מספר תחנהאגף תחבורה ופיתוח תשתיותתחבורה ציבורית21 ימים
סככת אוטובוס שרופה או הרוסה-נדרש לרשום מספר תחנהאגף תחבורה ופיתוח תשתיותתחבורה ציבורית21 ימים
סכנה במבנה עם היתר בנייהאגף רישוי ופקוחפקוח על הבניהשעתיים
ספסל- טיפול תחזוקתי -חיזוק,תיקון וצביעהשיפור פני העיר - גננותהמחלקה לגננות7 ימים
ספסל תחנת אוטובוס שבור-נדרש להשלים מספר תחנהאגף תחבורה ופיתוח תשתיותתחבורה ציבורית21 ימים
סתימת ביוב בחצר גן ילדים/ביהסאחזקה חינוךשרותי אחזקה ושרתים (בדק בית)יום אחד
סתימת ביוב בחצר גן ילדים / בית ספראחזקה חינוךשרותי אחזקה ושרתים (בדק בית)יום אחד
עבודות מסגרות שונותשיפור פני העיר - גננותהמחלקה לגננות7 ימים
עבירה לא משמעותיתאגף רישוי ופקוחפקוח על הבניה10 ימים
עבירה/ פגיעה של רכב עירוניאגף תברואהתחבורה - קצין בטיחות14 ימים
עבירת בניהאגף רישוי ופקוחפקוח על הבניה10 ימים
עישוב בערוגות עצים במדרכהשיפור פני העיר - גננותהמחלקה לגננות10 ימים
עישון בבתי עינוגאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפהשעתיים
עישון-עישנת במקום ציבוריאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפהשעתיים
עמוד ללא תמרור (סוג תמרור)אגף שפור פני העירבטיחות בדרכים5 ימים
עמוד מחסום חסראגף שפור פני העירבטיחות בדרכים7 ימים
עמוד מחסום נעקר/ נפלאגף שפור פני העירבטיחות בדרכים7 ימים
עמוד מחשמלאגף שפור פני העירמחלקת המאורשעתיים
עמוד רמזור נפלאגף תחבורה ופיתוח תשתיותמרכז לניהול תנועה ים - מנת"י8 שעות
עמוד שלט רחוב נפל (לא מואר)אגף שפור פני העירבטיחות בדרכים7 ימים
עמוד תאורה נפל/נוטה ליפולאגף שפור פני העירמחלקת המאורשעתיים
עמודור- שם רחוב חסר/ניזוק/לא דולק (לא מהווה סכנה)אגף לקידום עסקיםפרסום חוצות20 ימים
עמודור/ שלט רחוב מואר - נוטה ליפול/ נפלאגף לקידום עסקיםפרסום חוצות6 שעות
עמודי מחסום- ביצועאגף שפור פני העירבטיחות בדרכים14 ימים
ענף נפלשיפור פני העיר - גננותהמחלקה לגננות7 שעות
ענפי עץ (פרטי )בולט למדרכה\כבישאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפה10 ימים
ענפי עצים נמוכים במדרכה ומפריעים לשדה ראייה במדרכה ולשלטים - דרוש גיזוםשיפור פני העיר - גננותהמחלקה לגננות5 ימים
עסק במבנה מגורים (רק אם דרוש רישיון)אגף לקידום עסקיםאכיפה ובקרת עסקים14 ימים
עסק המהווה מטרד תברואתיאגף לקידום עסקיםאכיפה ובקרת עסקים14 ימים
עסק ללא רישיון (כולל במבנה)אגף לקידום עסקיםאכיפה ובקרת עסקים14 ימים
עץ בגינה ציבורית- דרוש טיפולשיפור פני העיר - גננותהמחלקה לגננות5 ימים
עץ נפלשיפור פני העיר - גננותהמחלקה לגננות3 שעות
עץ ששורשיו מרימים מדרכהשיפור פני העיר - גננותהמחלקה לגננות50 ימים
עשבייהאחזקת כבישים ומדרכותאחזקה עשבייה – אברהם כהן14 ימים
עשבים העלולים לגרום לשריפה בשטח פרטיאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפה10 ימים
פיזור רסק גזםשיפור פני העיר - גננותהמחלקה לגננות30 ימים
פינוי גזם - חזרה לתושבאגף תברואהמחלקת ניקיון2 ימים
פינוי גזם בגינה ציבורית/ מדרכהשיפור פני העיר - גננותהמחלקה לגננות5 ימים
פינוי גזם ע"י מנוףשיפור פני העיר - גננותהמחלקה לגננות5 ימים
פינוי פסולת- ניקוי פסולת בניין/פסולת ע"י טרקטוראחזקת כבישים ומדרכותאחזקת כבישים ומדרכות24 ימים
פניות מתגלגלותמינהלת הרובעיםמנהלת הרובעים24 ימים
פנס לא דולקאגף שפור פני העירמחלקת המאור7 ימים
פנס מוסתראגף שפור פני העירמחלקת המאור7 ימים
פנס שבור / מסובבאגף שפור פני העירמחלקת המאור8 שעות
פנס תלוי באויר/ נוטה ליפולאגף שפור פני העירמחלקת המאורשעתיים
פעילויות מיוחדות / שיטור עירוניאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפה7 ימים
פעילויות מיוחדות-ל"ג בעומראגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפהשעתיים
פריצה למתקן ספורט עירוניאגף ספורטהנהלת אגף הספורטיום אחד
פרץ מים באי תנועהשיפור פני העיר - גננותהמחלקה לגננותשעתיים
פרץ מים בגינה ציבוריתשיפור פני העיר - גננותהמחלקה לגננות3 שעות
פרץ מים בתחום מוס"ח,גג מוצף\דולף וכואחזקה חינוךשרותי אחזקה ושרתים (בדק בית)יום אחד
פתיחת עסקים וסגירתםאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפהשעה
צער בעלי חיים - התעללות/שיסוישרותי בריאות הציבורשרות וטרינרי3 שעות
קבצניםאגף רווחההנהלת אגף רווחה4 שעות
קטע כביש / מדרכה מסוכן, נוטה לקרוסאגף רישוי ופקוחמבנים מסוכנים12 שעות
קירות תמךאחזקת כבישים ומדרכותאחזקה קירות תמך – רונן טיאריום אחד
קשישים במצוקהאגף רווחההנהלת אגף רווחה4 שעות
רוכלות ללא רשיוןאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפהשעתיים
רוכלים- רוכלות ללא רשיון/סילוק רוכל - סחורה ברכבאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפהשעתיים
רוכלים-רוכלות ללא רשיון/סילוק רוכלאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפהשעתיים
רוכלים-רוכלות ללא רשיון/סילוק רוכל - סחורה מונחתאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפהשעתיים
רחוב חשוךאגף שפור פני העירמחלקת המאוריום אחד
ריסוק גדמיםשיפור פני העיר - גננותהמחלקה לגננות30 ימים
ריצוף שקוע / חסר בתחום תחנת האוטובוס-נדרש לרשום מספר תחנהאגף תחבורה ופיתוח תשתיותתחבורה ציבורית30 ימים
רכב גרוטאהאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפה40 ימים
רכב פגע בקיר/ גדר/מרפסתאגף רישוי ופקוחמבנים מסוכנים12 שעות
רכבת קלה- מפגעים בתוואיאגף שפור פני העירבטיחות בדרכיםשעה
רמזור כבויאגף תחבורה ופיתוח תשתיותמרכז לניהול תנועה ים - מנת"י8 שעות
רמזור מהבהבאגף תחבורה ופיתוח תשתיותמרכז לניהול תנועה ים - מנת"י8 שעות
רמזור תפוס באדוםאגף תחבורה ופיתוח תשתיותמרכז לניהול תנועה ים - מנת"י8 שעות
רעידת אדמה/שיטפונות/הצפות/פיגוע חבלניאגף רישוי ופקוחמבנים מסוכנים10 ימים
רעש מאתרי בנייההנהלת מינהל תכנוןאיכות הסביבה14 ימים
רעש מבתי עסק/בתי עינוג/שעשועים (הפרעה חוזרת על עצמה)אגף לקידום עסקיםאכיפה ובקרת עסקים7 ימים
רעש מעמוד תאורהאגף שפור פני העירמחלקת המאוריום אחד
שטח פרטי פתוח(שפ"פ)מינהלת הרובעיםמנהלת הרובעיםיום אחד
שטיפת כבישאגף תברואהנפת טיאוט - אגף תברואה יום אחד
שילוט אלקטרוני תחנות אוטובוס- שבר -נדרש להשלים מספר תחנהאגף תחבורה ופיתוח תשתיותתחבורה ציבורית21 ימים
שילוט אלקטרוני תחנות אוטובוס- שלט לא עובד (מנת"י)-נדרש לרשום מספר תחנהאגף תחבורה ופיתוח תשתיותתחבורה ציבורית7 ימים
שילוט חניית נכים- שילוט הוספת שלט ימים ושעות לחניית נכהאגף שפור פני העירבטיחות בדרכים5 ימים
שילוט חניית נכים- שילוט הצבה חדשהאגף שפור פני העירבטיחות בדרכים3 ימים
שילוט מידע סטטי - חסר גליון מסלול הקו-נדרש לרשום מספר תחנהאגף תחבורה ופיתוח תשתיותתחבורה ציבורית21 ימים
שילוט-הדבקת מודעותאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפהשעתיים
שילוט-הצבת שלט ברחובאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפהשעתיים
שימוש חורגאגף רישוי ופקוחפקוח על הבניה10 ימים
שימוש טעון היתר מתבצע ללא היתראגף רישוי ופקוחפקוח על הבניה10 ימים
שימוש מתבצע בעבודה אסורהאגף רישוי ופקוחפקוח על הבניה10 ימים
שינוי בפתחיםאגף רישוי ופקוחפקוח על הבניה10 ימים
שינוי יעודאגף רישוי ופקוחפקוח על הבניה10 ימים
שלט הכוונה לתנועה (לא מואר)אגף שפור פני העירבטיחות בדרכים14 ימים
שלט הכוונה שבור או לא מואראגף תחבורה ופיתוח תשתיותמרכז לניהול תנועה ים - מנת"ייום אחד
שלט חוצות – כלליאגף לקידום עסקיםפרסום חוצות10 ימים
שלט מידע סטטי שבור / פתוח -נדרש לרשום מספר תחנהאגף תחבורה ופיתוח תשתיותתחבורה ציבורית21 ימים
שלט רחוב דהוי / חסר/ שבור (לא מואר)אגף שפור פני העירבטיחות בדרכים30 ימים
שלט רחוב נפלאגף שפור פני העירבטיחות בדרכים5 ימים
שמוש חורג/שנוי ייעודאגף רישוי ופקוחפקוח על הבניה21 ימים
שמירת הנקיון סביבה-השלכה של גזם ברשות הרביםאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפה10 ימים
שמירת הנקיון סביבה-השלכת פסולת או גרם לכלוךאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפה10 ימים
שמירת הסדר והנקיון-אשפה ולכלוך בחצרות ובבתיםאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפה10 ימים
שמירת הסדר והנקיון-בור שופכין לא תקיןאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפה10 ימים
שמירת הסדר והנקיון-ביצוע חפירה ללא אישור העיריהאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפה10 ימים
שמירת הסדר והנקיון-גרימת נזק ושינוי פני הרחובאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפה10 ימים
שמירת הסדר והנקיון-הכנסת רכב לגן ציבוריאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפה10 ימים
שמירת הסדר והנקיון-הנחת מכולת פסולתאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפה2 ימים
שמירת הסדר והנקיון-הנחת מכולת פסולת בנין ברחובאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפה7 ימים
שמירת הסדר והנקיון-הנחת מכשול ברחובאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפה7 ימים
שמירת הסדר והנקיון-השחתת צמחים בגנים ציבורייםאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפה7 ימים
שמירת הסדר והנקיון-השלכת אשפה למקום פרטיאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפה7 ימים
שמירת הסדר והנקיון-השלכת אשפה מקום ציבוריאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפה7 ימים
שמירת הסדר והנקיון-זיהום מקום ציבורי - לכלוךאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפהשעתיים
שמירת הסדר והנקיון-ענפים מפריעיםאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפה10 ימים
שמירת הסדר והנקיון-פינוי פסולת בניןאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפה7 ימים
שמירת הסדר והנקיון-צואת כלבים ברחובאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפהשעתיים
שמירת הסדר והנקיון-שולחנות,כסאות ברחוב ללא היתראגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפהשעתיים
שמירת הסדר והנקיון-שימוש במרזב כצינור מי שופכיןאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפה10 ימים
שמירת הסדר והנקיון-שפיכת מים דולחים למקום ציבוריאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפהשעתיים
שמירת סדר וניקיון - כלליאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפה7 ימים
שמן / סולר על הכביש/ מדרכהאגף שפור פני העירבטיחות בדרכיםשעה
שעות פינוי אשפהאגף תברואהתחבורה - קצין בטיחות7 ימים
שעת הדלקה/כיבוי אינה תקינהאגף שפור פני העירמחלקת המאור3 ימים
שריפהאגף רישוי ופקוחמבנים מסוכנים5 שעות
תאורה דולקת ביוםאגף שפור פני העירמחלקת המאורשעתיים
תאורת חירום דלוקה ביוםאחזקה חינוךשרותי אחזקה ושרתים (בדק בית)יום אחד
תחבורה - עבירה / פגיעה של רכב עירוניאגף תברואהתחבורה - קצין בטיחות14 ימים
תחבורה - פגיעה שנגרמה ממיכל אשפהאגף תברואהתחבורה - קצין בטיחות30 ימים
תחבורה - פליטת עשן מרכבאגף תברואהתחבורה - קצין בטיחות3 ימים
תחבורה - שעות פינוי אשפהאגף תברואהתחבורה - קצין בטיחות3 ימים
תחזוקה של ציוד מאוראגף שפור פני העירמחלקת המאור7 ימים
תיקון הצללה בגןשיפור פני העיר - גננותהמחלקה לגננות24 ימים
תלונה על איטליז/ עסק למוצרי מזון מן החישרותי בריאות הציבורשרות וטרינרייום אחד
תמרור לקויאגף תחבורה ופיתוח תשתיותמחלקת דרכיםשעתיים
תמרור מאור (ג-7) לא דולקאגף שפור פני העירמחלקת המאור7 ימים
תמרור משבצת דהויה ד-16אגף שפור פני העירבטיחות בדרכים7 ימים
תמרור עבודות ביצוע נפלאגף תחבורה ופיתוח תשתיותמחלקת דרכיםשעתיים
תמרור(סוג תמרור) נפל /דהוי / שבור / נוטה ליפולאגף שפור פני העירבטיחות בדרכים7 ימים
תנועהאגף אכיפה ושיטור עירונימשל"ט אכיפה7 ימים
תפעול ואחזקת חניונים עירונייםאגף לשירותי חניההסדרי חניה וחניונים5 ימים
תקלה בשילוט אלקטרוני להכוונת נהגיםאגף תחבורה ופיתוח תשתיותתחבורה ציבורית8 שעות
תקרה סככת אוטובוס שבורה(פלסטיק פנימי)-נדרש לרשום מספר תחנהאגף תחבורה ופיתוח תשתיותמרכז לניהול תנועה ים - מנת"י21 ימים